Tag: chiến lược

Hiện thực hóa chiến lược: Nhà phát triển dự án nhu cầu thực

. Hồ Chí Minh khoảng 500 căn nhà trên dưới 1 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu nhà ở trong phân khúc cho người thu nhập thấp, bên cạnh đó, ...

Chiến lược mới của Kim Oanh Group

. Từ đầu năm 2015, bên cạnh việc phân phối dự án cho các đối tác lớn lớn như tập đoàn Becamex, Tổng công ty Tín Nghĩa, Công ty Tha ...
2 / 2 POSTS