Tag: chung cư

Ồ ạt bán, rậm rịch đầu cơ: Chung cư sắp sập giá?

. Mặc dù xác nhận có việc “đẩy” giá trên thị trường, nhưng bà Hằng đánh giá nó chỉ diễn ra ở một số dự án nhất định, có thể ảnh hư ...

Quy bảo trì chung cư: Chủ đầu tư và điệp khúc chây ỳ

. “Bộ Xây dựng nói là phong tỏa tài sản chủ đầu tư nếu không hoàn trả nhưng chủ đầu tư có hàng chục tài khoản biết họ phong tỏa tà ...
2 / 2 POSTS