Hình 1: Tin rúng động về vụ bán tòa nhà Keangnam cao nhất Việt Nam