Việt Nam có thêm hãng hàng không mới

 Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải vừa ký
văn bản đồng ý cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển chung vì mục đích thương mại
cho Công ty cổ phần dịch vụ Globaltrans Air. Đây sắp trở thành hãng hàng không
chung tiếp theo sau Tổng công ty trực thăng Việt Nam , Vasco và Hải Âu.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải vừa ký văn bản số
515/TTg- KTN gửi Bộ GTVT đồng ý cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển chung vì mục
đích thương mại cho Công ty cổ phần dịch vụ Globaltrans Air.
Việc cấp phép này cho Globaltrans Air được thực hiện theo đề
nghị của Bộ GTVT với sự đồng thuận của các bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao.
Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT thực hiện việc cấp phép theo đúng quy định của pháp
luật.
 Dòng máy bay BeechCraft King Air B200 mà hãng Globaltrans Air định khai thác
Đại diện Cục hàng không VN cho biết Globaltrans Air đã hội đủ
các điều kiện để hoạt động kinh doanh hàng không chung. Hãng được thành lập năm
2014 tại TP.HCM với số vốn điều lệ 100 tỷ đồng và đã có hợp đồng mua 2 tàu bay
BeechCraft King Air B200 bằng nguồn vốn tự có và vốn tín dụng. Globaltrans Air
cũng đã có bộ máy tổ chức khai thác tàu bay, bảo dưỡng với các chức năng, các vị
trí phụ trách khai thác, huấn huyện, an toàn – an ninh.
 
Tân Sơn Nhất sửa chữa đúng dịp 30/4, Cục hàng không nói gì?
Thông tin máy bay rơi tại Trường Sa: Cục Hàng không lên tiếng
Bị yêu cầu cân lại hành lý, nữ hành khách tát nhân viên hàng không
Nên đọc
Hiện thị trường kinh doanh hàng không chung mới chỉ có 3
doanh nghiệp Việt Nam đang khai thác là Tổng công ty trực thăng VN, Vasco, Hải
Âu.
 
Được biết, Globaltrans Air được thành lập vào tháng 7/2014 tại
TPHCM với số vốn điều lệ 100 tỷ đồng và đã có hợp đồng mua 2 tàu bay BeechCraft
King Air B200 bằng nguồn vốn tự có và vốn tín dụng. Globaltrans Air cũng đã có
bộ máy tổ chức khai thác tàu bay, bảo dưỡng với các chức năng, các vị trí phụ
trách khai thác, huấn huyện, an toàn – an ninh.
Trước đó, đánh giá hồ sơ của Globaltrans Air, Cục Hàng không
Việt Nam cho biết Globaltrans Air đã xây dựng phương án kinh doanh và chiến lược
phát triển phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường kinh doanh


hàng không chung, có sự phân tích, đánh giá, dự báo xu hướng phát triển thị trường
vận tải hàng không, các yếu tố cạnh tranh và những yếu tố tác động ảnh hưởng tới
thị trường hàng không Việt Nam.
Hiện nay, thị trường kinh doanh hàng không chung tại Việt
Nam mới chỉ có 3 doanh nghiệp đang khai thác là Tổng Công ty trực thăng Việt
Nam, Vasco và Hải Âu. Các doanh nghiệp này chưa cung cấp được đầy đủ các dịch vụ
hàng không chung theo nhu cầu xã hội. Một số dịch vụ hàng không chung như bay
khảo sát địa chất, chụp ảnh bản đồ, bay cứu thương… vẫn phải sử dụng dịch vụ của
các hãng hàng không nước ngoài. Vì vậy, việc có thêm 1 doanh nghiệp Việt Nam
tham gia cung cấp dịch vụ hàng không được Cục Hàng không Việt Nam cho là cần
thiết.
Bảo An (tổng hợp)
Nguồn : Người đưa tin